ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

1. Η αγορά του εισιτηρίου, παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του θεατή στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.

2. Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, δύναται να ακυρωθούν.

3. Ο Διοργανωτής μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της εκδήλωσης (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων.

4. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της εκδήλωσης. Επίσης δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια.

5. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών για θέματα ασφαλείας. Απαγορεύεται ρητά το crowd surfing για λόγους ασφαλείας.

6. Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας που να καθιστά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Επίσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της εκδήλωσης.

7. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα σημεία που θα ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο θεατής αποδέχεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της εκδήλωσης.

8. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, τριάντα (30) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.

9. Στην περίπτωση που με το ίδιο εισιτήριο εξασφαλίζεται η είσοδος/παρακολούθηση περισσότερων εκδηλώσεων, happenings κλπ, παραστάσεις, συναυλίες (λ.χ. Festival) και ματαιωθεί η εμφάνιση συγκροτήματος ή μεμονωμένου καλλιτέχνη, ο θεατής αποδέχεται ότι το εισιτήριο του ισχύει κανονικά και δεν μπορεί να του επιστραφεί ολόκληρο ή μέρους του εισιτηρίου και ότι ο Διοργανωτής δε δεσμεύεται από εκτιμήσεις σχετικά με την καλλιτεχνική αξία του συγκροτήματος (ή μεμονωμένου) του οποίου ακυρώνεται η εμφάνιση.

10. Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί.

11. Μέρη της συναυλίας πιθανόν να φωτογραφίζονται/βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δηλώνουν δια της συμμετοχής τους ότι δεν θα έχουν καμία απαίτηση, οικονομική ή άλλη, από την εταιρία που εκτελεί τη φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές ή τους χορηγούς..

12. Σε περίπτωση αγοράς μειωμένου εισιτηρίου (φοιτητικού, νεανικού, ανέργων κ.λ.π.) ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει μαζί του, προς επίδειξη στην είσοδο της εκδήλωσης, την αντίστοιχη ταυτότητα / πιστοποιητικό (φοιτητικό πάσο, κάρτα ΟΑΕΔ κ.λπ.).

13. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα απαγόρευσης εισόδου στον κάτοχο του εισιτηρίου στην περίπτωση εμφάνισης στο χώρο μετά την ώρα έναρξης της εκδήλωσης, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

14. Ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι υποχρεωμένος να φέρει μαζί την ταυτότητα του κατά την είσοδο του στο χώρο όταν τα εισιτήρια απαιτούν ταυτόχρονη εγγραφή στοιχείων αγοραστή (όπως αυτά του River Party), για να του επιτραπεί η είσοδος στο χώρο.

15. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σας στο χώρο με φαγητά και ποτά.

16. Σε περίπτωση αντικατάστασης του εισιτηρίου με ειδικό βραχιόλι εισόδου (wristband) αυτό θα πρέπει να παραμείνει σφραγισμένο στο χέρι του θεατή καθ’ όλη τη διάρκεια παρουσίας του στο χώρο της εκδήλωσης. Σε κάθε εισιτήριο εισόδου αντιστοιχεί ένα μόνο βραχιόλι εισόδου. Σε περίπτωση προσπάθειας παραβίασης του ή αποκόλλησης του το βραχιόλι καταστρέφεται και ο θεατής υποχρεούται σε αγορά νέου εισιτηρίου στην τιμή πώλησης εισιτήριου στην πόρτα (όχι στην τιμή που είχε αρχικά αγοράσει το εισιτήριο του) αν επιθυμεί να παραμείνει στο χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης. Το βραχιόλι εισόδου έχει κατασκευαστεί με όλα τα απαιτούμενα στάνταρ ασφάλειας για αυτόν που το φοράει και δεν μπορεί να κοπεί κατά λάθος.

17. Τα εισιτήρια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος προγράμματος μάρκετινγκ, προώθησης πωλήσεων, προγράμματος ανταμοιβής ή διαγωνισμών εμπορικών ή μη χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των διοργανωτών.

18. Τα ζώα δεν επιτρέπονται στο χώρο με μόνη εξαίρεση τους σκύλους – οδηγούς τυφλών. Παρακαλούμε μην φέρνετε μαζί σας τα κατοικίδια σας.

19. Για οποιαδήποτε άλλη απορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία στο info@people.gr πριν την αγορά των εισιτηρίων σας.