Όροι Αγοράς Εισιτηρίων & Προϋποθέσεις Παρακολούθησης Θεαμάτων

Όροι Αγοράς Εισιτηρίων

 1. Η αγορά του εισιτηρίου, παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του θεατή στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν. Η αγορά του Εισιτηρίου καθώς και οι όροι παροχής των υπηρεσιών μας υπόκεινται επιπλέον στους ειδικότερους όρους, που τυχόν αναγράφονται επάνω στο Εισιτήριο.
 2. Η είσοδος στα θέατρα δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη της εκάστοτε παράστασης. Επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος (εφόσον αυτό υπάρχει) και υπό την καθοδήγηση της ταξιθεσίας και των υπευθύνων του θεάτρου. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας και αναστάτωσης, παρακαλούμε να προσέλθετεέρχεστε στον χώρο της εκδήλωσης (θέατρο, συναυλία κ.ο.κ.) τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξή της.
 3. Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, δύναται να ακυρωθούν.
 4. Τα επίσημα σημεία πώλησης είναι τα παρακάτω:
  – Αγορά από το διαδίκτυο μέσω της εταιρείας «VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε.» (εφεξής: “VIVA”), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Arcania Business Center, Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20, με ΑΦΜ 998988329, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, λειτουργεί ως εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Όλες οι διαδικτυακές αγορές των Εισιτηρίων γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της VIVA, είτε η διαδικασία διεξάγεται κατευθείαν στο site της VIVA, είτε μέσω του ειδικού widget της VIVA που προβάλλεται στον δικό μας διαδικτυακό τόπο, αλλά παραπέμπει στο site της VIVA για την διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς του Εισιτηρίου, είτε από τα ταμεία
  στους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων.
  – Αγορά από τα φυσικά σημεία πώλησης όπως αυτά περιγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα κάθε Εκδήλωσης και στο site του Viva.gr
  – Αγορά από τα ταμεία στους χώρους της εκάστοτε Εκδήλωσης της Εταιρίας. Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις τελούν υπό την επιφύλαξη της μη πρόβλεψης, με κυβερνητική απόφαση, υποχρεωτικής έκδοσης αποκλειστικά ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
  Για ζητήματα και πληροφορίες σχετικά με την Online κράτησή σας και το ηλεκτρονικό σας εισιτήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε ως εξής:
  Με την Εταιρεία μας:
  Τηλεφωνικώς στο +30 216 800 4868
  Μέσω email στο tickets@people.gr
  Με την VIVA, εταιρεία παροχής ηλεκτρονικού εισιτηρίου:
  Τηλεφωνικώς στο 13855 για όλη την Ελλάδα.
  Τηλεφωνικώς στο +30 211 7700 000 για το εξωτερικό.
  Μέσω email στο support@viva.gr
  Online στο viva.gr μέσω της Φόρμας επικοινωνίας και του Live Chat
 5. Ο Διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία, πριν ή κατά την είσοδό τους στον εκάστοτε χώρο, εκδηλώνονται προκλητικά / βίαια / ρατσιστικά, παραβιάζουν τον νόμο / προσβάλλουν τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων, ή/και δεν συμμορφώνονται προς τους εκάστοτε κανονισμούς ασφαλείας κάθε χώρου εκδηλώσεως ή/και τις υποδείξεις των διοργανωτών, των υπευθύνων ταξιθεσίας και του προσωπικού ασφαλείας. Επίσης, το προσωπικό της Εταιρείας δύναται να απομακρύνει ή να περιορίσει κατόχους εισιτηρίων οι οποίοι μπορεί να βλάψουν τον εαυτό τους ή άλλους.
 6. Ο διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει πρόσωπα τα οποία (ενδεικτικά) είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα (από την φύση τους ή που δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια) αντικείμενα, ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου.
 7. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά ή/και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στον χώρο της εκδήλωσης (πρόσφορα για βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση κ.ο.κ. της εκδήλωσης ή μέρους αυτής).
 8. Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των ως άνω απαγορεύσεων.
 9. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στον χώρο της εκδήλωσης. Επίσης δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια, δύνανται δε να αρνηθούν την είσοδο σε κάτοχο εισιτηρίου, το οποίο βρίσκεται σε τόσο άσχημη κατάσταση, έτσι ώστε να είναι αδύνατον να
  σκαναριστεί / διαβαστεί, ή αν υπάρχει υποψία πλαστογράφησης αυτού.
 10. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών για θέματα ασφαλείας. Απαγορεύεται ρητά το crowd surfing για λόγους ασφαλείας.
 11. Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας που να καθιστά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και τον χώρο διεξαγωγής της, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Social Media της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Τέλος, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής της τιμολόγησης ζωνών καθώς και του προγράμματος της εκδήλωσης.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

 1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο, έξοδο και διάρκεια της εκδήλωσης, μέχρι αλλαγής των μέτρων από την κυβέρνηση.
 2. Υποχρεωτική τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των κατόχων εισιτηρίων κατά την είσοδο-έξοδο και αναμονή στον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης.
 3. Κατά την είσοδό σας στον χώρο της εκδήλωσης μπορεί να πραγματοποιείται θερμομέτρηση. Σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού θα απομακρύνεστε άμεσα από τον χώρο.
 4. Άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, βήχα, πυρετού και δύσπνοιας να μην προσέρχονται στον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης, μέχρι το πέρας των συμπτωμάτων και αφού εν τω μεταξύ έχουν συμβουλευτεί τον προσωπικό τους γιατρό.
 5. Οι κάτοχοι εισιτηρίων υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των θεατών στον εκάστοτε χώρο διεξαγωγής των εκδηλώσεων, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη είσοδος- έξοδος και αναμονή προς αποφυγή συνωστισμού.
 6. Η Εταιρεία και οι Χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται και να συμμορφώνονται εν γένει προς τα εκάστοτε ισχύοντα κυβερνητικά μέτρα και τις υγειονομικές προδιαγραφές λειτουργίας των χώρων του θεάματος (ενδεικτικά: επίδειξη και έλεγχος πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού πρόσφατης νόσησης από Covid19, όπου απαιτείται, μη υπέρβαση του ανωτάτουανώτατου ορίου πληρότητας των χώρων αυτών, τήρηση των ελαχίστων ορίων απόστασης μεταξύ των θεατών / μεταξύ των θεατών και των συντελεστών της εκδήλωσης κ.ο.κ.).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ LIVE STREAMING & ON DEMAND

 1. Η Υπηρεσία LIVE STREAMING επιτρέπει στον Χρήστη να εγγραφεί, να επιλέξει τον τίτλο και τη συγκεκριμένη ημερομηνία διαθέσιμης Εκδήλωσης που θέλει να παρακολουθήσει μέσω live streaming, να καταβάλει αντίτιμο εισιτηρίου και έτσι να αποκτήσει εξατομικευμένη πρόσβαση, για αυστηρά προσωπική και μη εμπορική χρήση, σε συγκεκριμένο Περιεχόμενο, για την εκ μέρους του Χρήστη παρακολούθηση της επιλεγείσας Εκδήλωσης, μέσω συσκευών με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 2. Η καταβολή εισιτηρίου δίδει το δικαίωμα στον Χρήστη να παρακολουθήσει, δια της συνδέσιμης στο διαδίκτυο συσκευής του, μία και μοναδική διαθέσιμη σε live streaming Εκδήλωση, της συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας που έχει επιλεγεί από τον Χρήστη και μόνο για -και κατά- το χρονικό διάστημα διάρκειας (έναρξης-λήξης) της εν λόγω Εκδήλωσης.
 3. Η Υπηρεσία και το Περιεχόμενο παρέχονται μόνο μέσω διαδικτύου και η πρόσβαση στο Περιεχόμενο προϋποθέτει την ύπαρξη συσκευών (ηλεκτρονικού υπολογιστή, smart TV, tablet, smartphone) με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 4. Η Υπηρεσία παρέχεται για παρακολούθηση του Περιεχομένου που έχει επιλέξει ο Χρήστης και για το οποίο έχει καταβάλει αντίτιμο εισιτηρίου, από μία και μόνο συσκευή του Χρήστη, χωρίς δυνατότητα ταυτόχρονης ή παράλληλης πρόσβασης/παρακολούθησης και από άλλη αντίστοιχη συσκευή. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά παράβαση των όρων της παρούσας,
  ο Χρήστης παραχωρήσει username, password ή άλλους αντίστοιχους κωδικούς σε τρίτον, κάθε απόπειρα ταυτόχρονης θέασης του Περιεχομένου αποτρέπεται συστημικά.
 5. Η πληρωμή του εισιτηρίου δίνει στον Χρήστη το δικαίωμα να παρακολουθήσει το επιλεγμένο από εκείνον Περιεχόμενο, αποκλειστικώς και μόνον για (και κατά) την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που αναγράφεται στα στοιχεία της Εκδήλωσης που έχει επιλέξει και μόνο για (και κατά) το χρονικό διάστημα της διάρκειας της Εκδήλωσης και η οποία (ημέρα και ώρα) είναι η ίδια ημέρα και ώρα κατά την οποία η εν λόγω Εκδήλωση παρουσιάζεται/ερμηνεύεται φυσικώς και ταυτόχρονα στον χώρο που έχει οριστεί και μεταδίδεται απευθείας από αυτόν, μέσω live streaming.
 6. Η PEOPLE Entertainment Group δύναται ανά πάσα στιγμή:
  – Nα αλλάζει/αναβάλλει την ημερομηνία της Εκδήλωσης.
  – Nα αλλάζει την ώρα έναρξης της Εκδήλωσης.
 7. Στην περίπτωση αυτή, η PEOPLE Entertainment Group θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να ενημερώσει εγκαίρως τον Χρήστη μέσω αλληλογραφίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιεσδήποτε αλλαγές/τροποποιήσεις. Στην ίδια περίπτωση, το εισιτήριο του Χρήστη θα ισχύει για την τροποποιηθείσα ημέρα παρουσίασης της Εκδήλωσης ή/και ώρα έναρξής της, ενώ ο Χρήστης δεν δικαιούται να αναζητήσει επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου που κατέβαλε. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης υποχρεούται να επισκέπτεται την Διαδικτυακή Σελίδα προπώλησης της εκάστοτε εκδήλωσης της Εταιρείας για τυχόν αλλαγές.
 8. Για να παρακολουθήσει το Περιεχόμενο που έχει επιλέξει, ο Χρήστης θα πρέπει να έχει κατά την ώρα έναρξης της Εκδήλωσης εισέλθει στην ειδική σελίδα live stream της Εκδήλωσης.
 9. Σε περίπτωση που ο Χρήστης συνδεθεί/εισέλθει καθυστερημένα, λόγω της φύσης της live streaming υπηρεσίας, θα δύναται να παρακολουθήσει το Περιεχόμενο, δηλαδή την απευθείας μεταδιδόμενη Εκδήλωση, μόνο από το χρονικό σημείο της συνδέσεως/εισόδου του και έπειτα. Ρητώς διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση καθυστερημένης σύνδεσης/εισόδου, δεν παρέχεται δυνατότητα στον Χρήστη να παρακολουθήσει το τμήμα εκείνο της Εκδήλωσης που έχει προηγηθεί, που έχει εκτυλιχθεί/μεταδοθεί πριν τη σύνδεση και είσοδο του Χρήστη. Είναι ευνόητο ότι μετά τη λήξη της Εκδήλωσης δεν παρέχεται κανένα δικαίωμα ή δυνατότητα παρακολούθησης της Εκδήλωσης από τον Χρήστη και κανένα απολύτως Περιεχόμενο δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο στον Χρήστη. Η πληρωμή του εισιτηρίου δεν δίδει στον Χρήστη κανένα δικαίωμα ετεροχρονισμένης θέασης, θέασης σε άλλο χρόνο επιλογής του Χρήστη ή θέασης του Περιεχομένου κατ’ αίτηση (on demand). Τυχόν απόπειρα καταφόρτωσης ή/και καταφόρτωση του Περιεχομένου απαγορεύεται αυστηρώς και ελέγχεται, μεταξύ άλλων, και με τεχνικά μέσα.
 10. Οι διαθέσιμες σε live streaming εκδηλώσεις που υπάρχουν στην Υπηρεσία μπορούν να ανανεώνονται, ή/και να αντικαθίστανται ή/και να τροποποιούνται (ενδεικτικά προσθήκη, αφαίρεση, μεταβολή του αριθμού και του είδους των προσφερόμενων παραστάσεων) κατά την ανέλεγκτη κρίση της Εταιρείας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ LIVE STREAMING

 1. Για την παροχή της Υπηρεσίας απαιτείται η εγγραφή Χρήστη για τη δημιουργία λογαριασμού και, κατόπιν, η σύνδεση με τον λογαριασμό του Χρήστη με σκοπό την εκ μέρους του επιλογή της συγκεκριμένης Εκδήλωσης που θέλει να παρακολουθήσει και την ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου για την παρακολούθηση της Εκδήλωσης που επέλεξε. Κατά την εγγραφή του, ο Χρήστης συμπληρώνει ονοματεπώνυμο, e-mail, διεύθυνση, τηλέφωνο και password. Αφού επιλέξει την Εκδήλωση που θέλει να παρακολουθήσει μέσω live streaming, o  Χρήστης πατάει το κουμπί «Live Stream Αγορά» και καλείται να καταβάλει το αντίτιμο του εισιτηρίου μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. Η Εταιρεία συνεργάζεται με την εταιρεία Viva.gr, εταιρείας παροχής ηλεκτρονικών πληρωμών με ασφαλή συναλλαγή μέσω του Viva Wallet. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει προβεί σε μη νόμιμη χρήση πιστωτικών / χρεωστικών κ.λπ. καρτών ή έχει χρησιμοποιήσει ανακριβή στοιχεία, κατά τη διαδικασία συναλλαγής του με την Εταιρεία.
  Για την παρακολούθηση της Εκδήλωσης, κατά την ημέρα και ώρα live streaming/on demand προβολής της, ο Χρήστης θα πρέπει να συνδεθεί στην ειδική ιστοσελίδα/σύνδεσμο live streaming/on demand προβολής της Εκδήλωσης είτε πατώντας στον σύνδεσμο που θα του έχει γνωστοποιηθεί με email είτε ακολουθώντας τη διαδικασία που έχει οριστεί στην εκάστοτε σελίδα προπώλησης της Εκδήλωσης.
 2. Με την επιτυχή εγγραφή του Χρήστη γίνεται αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας
 3. Ο Χρήστης συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται κατά το στάδιο της εγγραφής του. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που καταχωρεί κατά την εγγραφή του, για την οποία διεύθυνση δηλώνει ότι είναι υπαρκτή, ενεργή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, ενώ η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

 1. Ο Χρήστης βεβαιώνει με την εγγραφή του στην Υπηρεσία ότι είναι άνω των 18 ετών.
 2. Η Υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση, υπό τους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρεία ή/και τρίτοι δικαιοπάροχοι αυτής, είναι οι μόνοι και αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του συνόλου της Υπηρεσίας και του Περιεχομένου. Κατόπιν καταβολής αντιτίμου εισιτηρίου, ο Χρήστης αποκτά περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη υπο-αδειοδοτήσιμη, χρονικά οριοθετημένη και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης -σύμφωνα με τους παρόντες όρους- στην Υπηρεσία και στο Περιεχόμενο το οποίο έχει επιλέξει και για το οποίο έχει πληρώσει εισιτήριο, αποκλειστικά και μόνο για live streaming ή on demand παρακολούθηση μιας και μόνης Εκδήλωσης συγκεκριμένης ημερομηνίας (ή/και ώρας) και μόνο για το χρονικό διάστημα που ταυτίζεται με τη διάρκεια της Εκδήλωσης (συγκεκριμένη ημέρα και ώρα έναρξης-λήξης). Ο Χρήστης δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα πλην του παραπάνω. 
 3. Απαγορεύεται ρητά:
  • Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και δημόσια παρουσίαση του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας και εν γένει η παρουσίαση του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας σε κάθε χώρο και για κάθε χρήση που δεν συμφωνείται στην παρούσα, περιλαμβανομένης πάσης δημόσιας προβολής, όπως προβολής σε χώρους συνάθροισης, δημόσιους (π.χ. πλατείες, δημόσιες συγκεντρώσεις κ.ο.κ.) ή ιδιωτικούς (π.χ. καφενεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.ο.κ.)
  • Η καταφόρτωση ή/και αποθήκευση ή/και δημιουργία αντιγράφων του Περιεχομένου ή και της Υπηρεσίας και η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παρέμβαση στην Υπηρεσία με την οποία αποπειράται η ως άνω καταφόρτωση ή αποθήκευση. Απαγορεύεται ωσαύτως η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο, λήψη φωτογραφιών του Περιεχομένου της Εκδήλωσης (π.χ. μέσω φωτογράφισης οθόνης, λήψης στιγμιότυπων εκ της παρουσιαζόμενης στην οθόνη του Χρήστη κ.ο.κ.) και οποιαδήποτε συναφής χρήση ή εκμετάλλευση οποιωνδήποτε στοιχείων της Εκδήλωσης, του Περιεχομένου και εν γένει της Υπηρεσίας. 
  • Η δι’ οποιουδήποτε μέσου καταγραφή (όπως μαγνητοσκόπηση, βιντεοσκόπηση κ.ο.κ.) της Εκδήλωσης και του Περιεχομένου που παρουσιάζεται στην οθόνη του Χρήστη ή/και η ηχογράφηση της Εκδήλωσης (π.χ. καταγραφή του ήχου της Εκδήλωσης μέσω κινητού τηλεφώνου ή δι’ άλλου μέσου κ.ο.κ.).
  • Η αναπαραγωγή του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας για σκοπούς που εξέρχονται των σκοπών της παρούσας, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μίσθωση, πώληση, διάθεση και διανομή του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας καθώς και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δια του παρόντος χρήση ή/και εμπορική εκμετάλλευση του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας με οποιοδήποτε μέσο και οποιονδήποτε τρόπο.
  • Η παρέμβαση στο λογισμικό της Υπηρεσίας και η αλλοίωση ή παράνομη παρέμβαση σε τυχόν  «κλειδιά αποκωδικοποίησης» ή άλλα στοιχεία λογισμικού και ασφάλειας της Υπηρεσίας.
  • Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση ή παραχώρηση του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα.
 4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στους απαραίτητους, κατά την κρίση της, ελέγχους, τεχνικούς και άλλους, προκειμένου να διαπιστώνει την ορθή χρήση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Χρήστη, οι οποίες συμφωνούνται ως ουσιώδους σημασίας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της  ευχέρεια, να διακόψει οποτεδήποτε, αζημίως, την πρόσβαση στην Υπηρεσία και να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας που υπέστη συνεπεία των ενεργειών του Χρήστη.
 5. Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, βλάβη ή δυσλειτουργία στην Εταιρεία ή/και σε τρίτους, ή/και να επηρεάσουν, δυσφημίσουν ή να θέσουν σε νομικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό κίνδυνο την Εταιρεία, τους συνεργάτες, προστηθέντες, εταίρους, μετόχους, και διευθύνοντες αυτής Ο Χρήστης υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην Εταιρεία ή/και σε τρίτους -όπως, ενδεικτικά, συντελεστές παραστάσεων, δικαιοπάροχο λογισμικού κ.ο.κ.- από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, χρήση της Υπηρεσίας και του Περιεχομένου. Το περιεχόμενο, τα ονόματα, οι εικόνες, τα κείμενα, τα λογότυπα, τα σήματα, οι ήχοι και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, που ενσωματώνονται στην Υπηρεσία, το Περιεχόμενο και την Εκδήλωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία ή/και τρίτους νόμιμους δικαιούχους αυτών. Η εμφάνισή τους στην Υπηρεσία ή/και στο Περιεχόμενο δεν συνιστά σε καμία περίπτωση εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, στον Χρήστη ή σε τρίτους. Απαγορεύεται δε ρητά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση, αλλοίωση, αφαίρεση ή  κάλυψη του οπτικοακουστικού περιεχομένου, των γραφικών, λογοτύπων, εικόνων ή κειμένων που εμφανίζονται κατά τη μετάδοση της Εκδήλωσης.
 6. Για την εφαρμογή των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, αποσαφηνίζεται ότι κακή χρήση συνιστά, ενδεικτικά, η παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/και τρίτων δικαιούχων επί της Υπηρεσίας, του Περιεχομένου και της Εκδήλωσης, η επαγγελματική χρήση της Υπηρεσίας, η διάπραξη αξιόποινων πράξεων, όπως η διακίνηση παράνομου, πειρατικού υλικού, η χρήση των προσωπικών δεδομένων, στοιχείων και κωδικών άλλου Χρήστη, με ή χωρίς τη συναίνεση αυτού, η μη ενημέρωση της Εταιρείας σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης του Χρήστη ή χρήσης των προσωπικών δεδομένων του παρά τη θέλησή του και εν γένει η παραβίαση των υποχρεώσεων του Χρήστη από τους παρόντες όρους και την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η Εταιρεία και ο Χρήστης δεν υπέχουν ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή χειροτέρευση της ποιότητας του Περιεχομένου εξαιτίας λόγων που αποδίδονται σε ανωτέρα βία.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Κάθε ειδοποίηση  από την Εταιρεία προς τον Χρήστη στο πλαίσιο των παρόντων όρων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα σε οποιαδήποτε Υπηρεσία προς τον Χρήστη και στην κάθε είδους επικοινωνία της με αυτόν.
 2. Κάθε ειδοποίηση από τον Χρήστη προς την Εταιρεία είναι έγκυρη μόνο εάν γίνεται εγγράφως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tickets@people.gr, επισυνάπτοντας απόδειξη αποστολής/παραλαβής – ενδεικτικά αναφέρονται κωδικός παραγγελίας, αριθμός εισιτηρίου, κωδικός barcode κ.ο.κ.- άλλως δε με κάθε νόμιμο μέσο εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η δήλωση βουλήσεως του Χρήστη και η ημερομηνία της.
 3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αποτελούν επίσημη και δεσμευτική δήλωση βουλήσεως.
 4. Η Εταιρεία δικαιούται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να τροποποιεί μονομερώς τους όρους των παρόντων όρων ενημερώνοντας τον Χρήστη με κάθε πρόσφορο μέσο. Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση δύναται να πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, και μέσω της ιστοσελίδας ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 5. Η μη επίκληση ή μη άσκηση δικαιώματος από την Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως παραίτησή της από την άσκηση δικαιώματός της στο μέλλον ή ως αποδυνάμωση αυτού.
 6. Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από τους παρόντες όρους. Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την είσπραξη των οφειλόμενων από τον Χρήστη ποσών.
 7. Για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται με τους παρόντες όρους, ισχύουν σωρευτικά και συμπληρωματικά οι Γενικοί Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου της Εταιρείας.
 8. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Ο Χρήστης δικαιούται να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς από την Εταιρεία με αίτημά του προς αυτό. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τον παραπάνω τρόπο αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα www.people.gr ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 1. Δεν παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης και εξαργύρωσης των εισιτηρίων που έχετε αγοράσει.
 2. Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας -ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, επιδημίες, πανδημίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα  (σεισμός, πλημμύρα, τσουνάμι, έκρηξη ηφαιστείου κ.λπ.), τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις (περιλαμβανομένης καραντίνας-lockdown, απαγόρευσης κυκλοφορίας, απαγόρευσης παρουσίασης θεαμάτων σε κλειστούς ή/και ανοιχτούς χώρους ή άλλων απαγορεύσεων δυνάμει κυβερνητικών αποφάσεων ή αποφάσεων δημοσίων φορέων), πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες κ.λπ. — η εκδήλωση αναβάλλεται σε νέα ημερομηνία και ισχύουν τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια.
 3. Αιτήματα για μεταβολές/αλλαγές εισιτηρίων επιτρέπονται έως και 24 ώρες πριν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης που αναγράφεται πάνω στα εισιτήρια. Τα αιτήματα μεταβολής/εισιτηρίων γίνονται αποδεκτά είτε εγγράφως στο email tickets@people.gr είτε τηλεφωνικώς στο 2168004868 και έως 24 ώρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης που αναγράφεται στα εισιτήριά σας. Η αποστολή του αιτήματος δεν συνιστά και ταυτόχρονη αποδοχή του από την εταιρία η οποία θα το εξετάσει και θα σας απαντήσει εγγράφως.
 4. Οι κάτοχοι εισιτηρίων που δεν θα τηρούν τους Κανόνες τήρησης αποστάσεων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δεν θα έχουν δυνατότητα μεταβολής/ακύρωσης των εισιτηρίων τους.
 5. Ως ακύρωση/ματαίωση εκδήλωσης ορίζεται η οριστική ακύρωση μιας προγραμματισμένης εκδήλωσης δίχως τη δυνατότητα προσδιορισμού νέας ημερομηνίας.
 6. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης από υπαιτιότητα της Εταιρείας, τότε θα επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό των αντιτίμου του Εισιτηρίου.
 7. Σε περίπτωση που η εκδήλωση δεν δύναται να αναβληθεί σε νέα ημερομηνία, η Εταιρεία θα ανακοινώσει την οριστική ματαίωσή της και σε αυτή την περίπτωση θα επιστρέφεται ολόκληρο το αντίτιμο του εισιτηρίου.
 8. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής επιστροφής χρημάτων αγοράς του Εισιτηρίου για τους λόγους που ρητά προβλέπονται στους συγκεκριμένους όρους, θα πρέπει να μας δηλώνετε εγγράφως στο tickets@people.gr, τα στοιχεία συναλλαγής σας, που θα σας ζητηθούν και σύμφωνα με τις σχετικές ανά περίπτωση ανακοινώσεις της Εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαραίτητη συναλλαγή από την Εταιρεία μας
 9. Θα πρέπει να προβαίνετε στην ως άνω δήλωση των στοιχείων εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινώνει η Εταιρεία, έτσι ώστε να δύναται η Εταιρεία να επιστρέφει εγκαίρως τα σχετικά ποσά. Εφόσον οι πληροφορίες έρθουν λανθασμένες, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη που θα προκύψουν εξαιτίας των λανθασμένων πληροφοριών που έφτασαν σε αυτήν από τους Χρήστες. Εφόσον οι πληροφορίες έρθουν εκτός του χρονικού ορίου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή.
 10. Η εξαργύρωση των χρημάτων πραγματοποιείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, εντός 90 ημερών από την ημέρα ματαίωσης της εκδήλωσης.
 11. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, τριάντα (30) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.
 12. Στην περίπτωση που με το ίδιο εισιτήριο εξασφαλίζεται η είσοδος/παρακολούθηση περισσότερων εκδηλώσεων, happenings, παραστάσεις, συναυλίες κ.λπ.. (λ.χ. Festival) και ματαιωθεί η εμφάνιση συγκροτήματος ή μεμονωμένου καλλιτέχνη, ο θεατής αποδέχεται ότι το εισιτήριο του ισχύει κανονικά και δεν μπορεί να του επιστραφεί ολόκληρο ή μέρος του εισιτηρίου και ότι ο Διοργανωτής δεν δεσμεύεται από εκτιμήσεις σχετικά με την καλλιτεχνική αξία του συγκροτήματος (ή μεμονωμένου) του οποίου ακυρώνεται η εμφάνιση.
 13. Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί ή έχει καταγραφεί στο εισιτήριο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 1. Δεν παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης και εξαργύρωσης των εισιτηρίων που έχετε αγοράσει.
 2. Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας -ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, επιδημίες, πανδημίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα  (σεισμός, πλημμύρα, τσουνάμι, έκρηξη ηφαιστείου κ.λπ.), τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις (περιλαμβανομένης καραντίνας-lockdown, απαγόρευσης κυκλοφορίας, απαγόρευσης παρουσίασης θεαμάτων σε κλειστούς ή/και ανοιχτούς χώρους ή άλλων απαγορεύσεων δυνάμει κυβερνητικών αποφάσεων ή αποφάσεων δημοσίων φορέων), πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες κ.λπ. — η εκδήλωση αναβάλλεται σε νέα ημερομηνία και ισχύουν τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια.
 3. Αιτήματα για μεταβολές/αλλαγές εισιτηρίων επιτρέπονται έως και 24 ώρες πριν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης που αναγράφεται πάνω στα εισιτήρια. Τα αιτήματα μεταβολής/εισιτηρίων γίνονται αποδεκτά είτε εγγράφως στο email tickets@people.gr είτε τηλεφωνικώς στο 2168004868 και έως 24 ώρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης που αναγράφεται στα εισιτήριά σας. Η αποστολή του αιτήματος δεν συνιστά και ταυτόχρονη αποδοχή του από την εταιρία η οποία θα το εξετάσει και θα σας απαντήσει εγγράφως.
 4. Οι κάτοχοι εισιτηρίων που δεν θα τηρούν τους Κανόνες τήρησης αποστάσεων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δεν θα έχουν δυνατότητα μεταβολής/ακύρωσης των εισιτηρίων τους.
 5. Ως ακύρωση/ματαίωση εκδήλωσης ορίζεται η οριστική ακύρωση μιας προγραμματισμένης εκδήλωσης δίχως τη δυνατότητα προσδιορισμού νέας ημερομηνίας.
 6. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης από υπαιτιότητα της Εταιρείας, τότε θα επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό των αντιτίμου του Εισιτηρίου.
 7. Σε περίπτωση που η εκδήλωση δεν δύναται να αναβληθεί σε νέα ημερομηνία, η Εταιρεία θα ανακοινώσει την οριστική ματαίωσή της και σε αυτή την περίπτωση θα επιστρέφεται ολόκληρο το αντίτιμο του εισιτηρίου.
 8. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής επιστροφής χρημάτων αγοράς του Εισιτηρίου για τους λόγους που ρητά προβλέπονται στους συγκεκριμένους όρους, θα πρέπει να μας δηλώνετε εγγράφως στο tickets@people.gr, τα στοιχεία συναλλαγής σας, που θα σας ζητηθούν και σύμφωνα με τις σχετικές ανά περίπτωση ανακοινώσεις της Εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαραίτητη συναλλαγή από την Εταιρεία μας
 9. Θα πρέπει να προβαίνετε στην ως άνω δήλωση των στοιχείων εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινώνει η Εταιρεία, έτσι ώστε να δύναται η Εταιρεία να επιστρέφει εγκαίρως τα σχετικά ποσά. Εφόσον οι πληροφορίες έρθουν λανθασμένες, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη που θα προκύψουν εξαιτίας των λανθασμένων πληροφοριών που έφτασαν σε αυτήν από τους Χρήστες. Εφόσον οι πληροφορίες έρθουν εκτός του χρονικού ορίου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή.
 10. Η εξαργύρωση των χρημάτων πραγματοποιείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, εντός 90 ημερών από την ημέρα ματαίωσης της εκδήλωσης.
 11. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, τριάντα (30) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.
 12. Στην περίπτωση που με το ίδιο εισιτήριο εξασφαλίζεται η είσοδος/παρακολούθηση περισσότερων εκδηλώσεων, happenings, παραστάσεις, συναυλίες κ.λπ.. (λ.χ. Festival) και ματαιωθεί η εμφάνιση συγκροτήματος ή μεμονωμένου καλλιτέχνη, ο θεατής αποδέχεται ότι το εισιτήριο του ισχύει κανονικά και δεν μπορεί να του επιστραφεί ολόκληρο ή μέρος του εισιτηρίου και ότι ο Διοργανωτής δεν δεσμεύεται από εκτιμήσεις σχετικά με την καλλιτεχνική αξία του συγκροτήματος (ή μεμονωμένου) του οποίου ακυρώνεται η εμφάνιση.
 13. Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί ή έχει καταγραφεί στο εισιτήριο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

 1. Μέρη της εκδήλωσης πιθανόν να φωτογραφίζονται/βιντεοσκοπούνται/ μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δηλώνουν δια της συμμετοχής τους ότι δεν θα έχουν καμία απαίτηση, οικονομική ή άλλη, από την εταιρία που εκτελεί τη φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές ή τους χορηγούς.
 2. Σε περίπτωση αγοράς μειωμένου εισιτηρίου (φοιτητικού, νεανικού, ανέργων κ.λπ..) ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει μαζί του, προς επίδειξη στην είσοδο της εκδήλωσης, την αντίστοιχη ταυτότητα / πιστοποιητικό (φοιτητικό πάσο, κάρτα ΟΑΕΔ κ.λπ.). Τα εισιτήρια ΑμεΑ ισχύουν για άτομα με αμαξίδιο, με 67% και άνω αναπηρία, καθώς και για ένα συνοδό, σε προβλεπόμενες θέσεις και μόνο κατόπιν επίδειξης σχετικής βεβαίωσης.
 3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα απαγόρευσης εισόδου στον κάτοχο του εισιτηρίου στην περίπτωση εμφάνισης στο χώρο μετά την ώρα έναρξης της εκδήλωσης, όπου αυτό είναι αναγκαίο.
 4. Ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι υποχρεωμένος να φέρει μαζί την ταυτότητα του καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα κατά την είσοδο του στο χώρο όταν τα εισιτήρια απαιτούν ταυτόχρονη εγγραφή ή έλεγχο στοιχείων αγοραστή για να του επιτραπεί η είσοδος στον χώρο.
 5. Δεν επιτρέπεται η είσοδός σας στον χώρο με φαγητά και ποτά. Επίσης, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε όσους δεν αποδέχονται την αντικατάσταση του εμφιαλωμένου τους νερού (γυάλινη ή πλαστική συσκευασία), με αντίστοιχη συσκευασία που θα παρέχεται τυχόν από την Εταιρεία, προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω η ασφάλεια της διεξαγωγής της συγκεκριμένης Εκδήλωσης.
 6. Σε περίπτωση αντικατάστασης του εισιτηρίου με ειδικό βραχιόλι εισόδου (wristband), αυτό θα πρέπει να παραμείνει σφραγισμένο στο χέρι του θεατή καθ’ όλη τη διάρκεια παρουσίας του στον χώρο της εκδήλωσης. Σε κάθε εισιτήριο εισόδου αντιστοιχεί ένα μόνο βραχιόλι εισόδου. Σε περίπτωση προσπάθειας παραβίασής του ή αποκόλλησής του, το βραχιόλι καταστρέφεται και ο θεατής υποχρεούται σε αγορά νέου εισιτηρίου στην τιμή πώλησης εισιτήριου στην πόρτα (και όχι στην τιμή που είχε αρχικά αγοράσει το εισιτήριό του), αν επιθυμεί να παραμείνει στον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης. Το βραχιόλι εισόδου έχει κατασκευαστεί με όλα τα απαιτούμενα στάνταρ ασφαλείας για αυτόν που το φοράει και δεν μπορεί να κοπεί κατά λάθος.
 7. Τα εισιτήρια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος προγράμματος μάρκετινγκ, προώθησης πωλήσεων, προγράμματος ανταμοιβής ή διαγωνισμών εμπορικών ή μη χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των διοργανωτών.
 8. Παρακαλούμε μην φέρνετε μαζί σας τα κατοικίδιά σας. Τα ζώα δεν επιτρέπονται στον χώρο, με μόνη εξαίρεση τους σκύλους – οδηγούς τυφλών.

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 1. Η είσοδος επιτρέπεται σε όλους τους ενήλικες άνω των 18 ετών οι οποίοι έχουν λάβει γνώση των παραπάνω και συναινούν ως προς την εφαρμογή τους.
 2. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά έως 3 ετών. Εξαιρούνται εκδηλώσεις κατά τις οποία θα διευκρινίζεται η δυνατότητα εισόδου τους.
 3. Η κατηγορία παιδικό (παιδικά εισιτήρια), ισχύει για όλες τις εκδηλώσεις στις οποίες υπάρχει η συγκεκριμένη κατηγορία και αφορά παιδιά ηλικίας 4-12 ετών.
 4. Η ηλικιακή κατηγορία 13-17 θεωρείται φοιτητικό και ισχύει για όλες τις εκδηλώσεις στις οποίες υπάρχει η συγκεκριμένη κατηγορία.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς εσάς, η Εταιρεία επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σας τηρώντας τις διατάξεις της οικείας Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας, ο δε Χρήστης με την εισαγωγή των εκάστοτε αιτούμενων στοιχείων – δεδομένων του παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του (opt-in) για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την Εταιρεία για τον ως άνω σκοπό.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές που προκύπτουν κατά τη λειτουργία και την ερμηνεία των παρόντων όρων, εφόσον δεν επιλύονται φιλικά, θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Αθηνών και εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο. 

Για οποιαδήποτε άλλη απορία ή πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω email στο tickets@people.gr ή με την εξυπηρέτηση πελατών του Viva.gr στο support@viva.gr πριν την αγορά των εισιτηρίων σας.