ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

A

Η αγορά του εισιτηρίου, παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του θεατή στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.

B

Η είσοδος στα θέατρα δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη της εκάστοτε παράστασης. Επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος (εφόσον αυτό υπάρχει) και υπό την καθοδήγηση της ταξιθεσίας και των υπευθύνων του θεάτρου. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας & αναστάτωσης, παρακαλούμε να προσέλθετε στον χώρο της εκδήλωσης (θέατρο, συναυλία κ.ο.κ.) τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξή της.

C

Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, δύναται να ακυρωθούν.

D

Τα επίσημα σημεία πώλησης είναι τα ακόλουθα: Αγορά από το διαδίκτυο μέσω της εταιρείας «VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε.» (εφεξής VIVA), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Arcania Business Center, Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18- 20, με ΑΦΜ 998988329, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, λειτουργεί ως εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αγορά από τα επίσημα σημεία προπώλησης όπως αυτά αναγράφονται αποκλειστικά στο people.gr & στο viva.gr

E

Τα επίσημα σημεία πώλησης είναι τα ακόλουθα: Αγορά από το διαδίκτυο μέσω της εταιρείας «VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε.» (εφεξής VIVA), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Arcania Business Center, Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18- 20, με ΑΦΜ 998988329, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, λειτουργεί ως εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Όλες οι διαδικτυακές αγορές των Εισιτηρίων γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω του VIVA είτε η διαδικασία διεξάγεται κατευθείαν στο site του VIVA είτε μέσω του ειδικού widget το VIVA που προβάλλεται στο δικό μας διαδικτυακό τόπο αλλά παραπέμπει στο site τo VIVA για την διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς του Εισιτηρίου είτε από τα ταμεία στους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων. Αγορά από τα φυσικά σημεία πώλησης όπως αυτά περιγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα κάθε Εκδήλωσης και στο site του Viva.gr . Από τα ταμεία στους χώρους της εκάστοτε Εκδήλωσης της Εταιρίας.

F

Ο Διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία προκαλούν με την συμπεριφορά τους, που δεν συμμερίζονται τις υποδείξεις των διοργανωτών, των υπευθύνων ταξιθεσίας και προσωπικού ασφαλείας.

G

Ο διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου.

H

Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της εκδήλωσης (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής).

I

Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων.

J

Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της εκδήλωσης. Επίσης δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια.

K

Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών για θέματα ασφαλείας. Απαγορεύεται ρητά το crowd surfing για λόγους ασφαλείας.

L

Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας που να καθιστά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Social Media της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Τέλος διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής της τιμολόγησης ζωνών καθώς και του προγράμματος της εκδήλωσης.

M

Για οποιαδήποτε άλλη απορία ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω email στο tickets@people.gr ή με της εξυπηρέτησης πελατών του Viva.gr στο support@viva.gr πριν την αγορά των εισιτηρίων σας.

a

Δεν παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης και εξαργύρωσης των εισιτηρίων που έχετε αγοράσει.

b

Αιτήματα για μεταβολές/αλλαγές εισιτηρίων επιτρέπονται έως και 24 ώρες πριν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης που αναγράφεται πάνω στα εισιτήρια. Τα αιτήματα μεταβολής/εισιτηρίων γίνονται αποδεκτά είτε εγγράφως στο email tickets@people.gr είτε τηλεφωνικώς στο 2168004868 και έως 24 ώρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης που αναγράφεται στα εισιτήριά σας. Η αποστολή του αιτήματος δεν συνιστά και ταυτόχρονη αποδοχή του από την εταιρία η οποία θα το εξετάσει και θα σας απαντήσει εγγράφως.

c

Οι κάτοχοι εισιτηρίων που δεν θα τηρούν τους Κανόνες τήρησης αποστάσεων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δεν θα έχουν δυνατότητα μεταβολής/ακύρωσης των εισιτηρίων τους.

d

Ως ακύρωση/ματαίωση εκδήλωσης ορίζεται η οριστική ακύρωση μιας προγραμματισμένης εκδήλωσης δίχως τη δυνατότητα προσδιορισμού νέας ημερομηνίας.

e

Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης από υπαιτιότητα της Εταιρείας, τότε θα επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό των αντιτίμου του Εισιτηρίου.

f

Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. πόλεμος, πραξικόπημα, απρόβλεπτες κυβερνητικές απαγορεύσεις, απεργίες, ξαφνική βαριά ασθένεια, ακραία καιρικά φαινόμενα & αιφνίδιες φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, τσουνάμι, έκρηξη ηφαιστείου κ.λπ.) η εκδήλωση αναβάλλεται σε νέα ημερομηνία και ισχύουν τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια.

g

Σε περίπτωση που η εκδήλωση δεν δύναται να αναβληθεί σε νέα ημερομηνία ή Εταιρεία θα ανακοινώσει την οριστική ματαίωση της και σε αυτή την περίπτωση θα επιστρέφεται ολόκληρο το αντίτιμο του εισιτηρίου.

h

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής επιστροφής χρημάτων αγοράς του Εισιτηρίου για τους λόγους που ρητά προβλέπονται στους συγκεκριμένους όρους, θα πρέπει να μας δηλώνετε εγγράφως στο tickets@people.gr, τα στοιχεία συναλλαγής σας, που θα σας ζητηθούν και σύμφωνα με τις σχετικές ανά περίπτωση ανακοινώσεις της Εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαραίτητη συναλλαγή από την Εταιρεία μας.

i

Θα πρέπει να προβαίνετε στην ως άνω δήλωση των στοιχείων εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινώνει η Εταιρεία έτσι ώστε να δύναται η Εταιρεία να επιστρέφει εγκαίρως τα σχετικά ποσά. Εφόσον οι πληροφορίες έρθουν λανθασμένες η εταιρεία δεν αναλαμβάνει κανένα λάθος για το λάθος αυτό. Εφόσον οι πληροφορίες έρθουν εκτός του χρονικού ορίου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή.

j

Η εξαργύρωση των χρημάτων πραγματοποιείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, εντός 90 ημερών από την ημέρα ματαίωσης της εκδήλωσης.

k

Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, τριάντα (30) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.

l

Στην περίπτωση που με το ίδιο εισιτήριο εξασφαλίζεται η είσοδος/παρακολούθηση περισσότερων εκδηλώσεων, happenings, παραστάσεις, συναυλίες κ.λπ.. (λ.χ. Festival) και ματαιωθεί η εμφάνιση συγκροτήματος ή μεμονωμένου καλλιτέχνη, ο θεατής αποδέχεται ότι το εισιτήριο του ισχύει κανονικά και δεν μπορεί να του επιστραφεί ολόκληρο ή μέρους του εισιτηρίου και ότι ο Διοργανωτής δε δεσμεύεται από εκτιμήσεις σχετικά με την καλλιτεχνική αξία του συγκροτήματος (ή μεμονωμένου) του οποίου ακυρώνεται η εμφάνιση.

m

Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί ή έχει καταγραφεί στο εισιτήριο.

n

Για οποιαδήποτε άλλη απορία ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω email στο tickets@people.gr, τηλεφωνικώς στο 2168004868 ή με την εξυπηρέτηση πελατών του Viva.gr στο Live Chat του viva.gr και μέσω email στο support@viva.gr

1

Μέρη της εκδήλωσης πιθανόν να φωτογραφίζονται/βιντεοσκοπούνται/ μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δηλώνουν δια της συμμετοχής τους ότι δεν θα έχουν καμία απαίτηση, οικονομική ή άλλη, από την εταιρία που εκτελεί τη φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές ή τους χορηγούς

2

Σε περίπτωση αγοράς μειωμένου εισιτηρίου (φοιτητικού, νεανικού, ανέργων κ.λπ..) ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει μαζί του, προς επίδειξη στην είσοδο της εκδήλωσης, την αντίστοιχη ταυτότητα / πιστοποιητικό (φοιτητικό πάσο, κάρτα ΟΑΕΔ κ.λπ.). Τα εισιτήρια ΑμεΑ ισχύουν για άτομα με αμαξίδιο, με 67% και άνω αναπηρία, καθώς και για ένα συνοδό, σε προβλεπόμενες θέσεις και μόνο κατόπιν επίδειξης σχετικής βεβαίωσης.

3

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα απαγόρευσης εισόδου στον κάτοχο του εισιτηρίου στην περίπτωση εμφάνισης στο χώρο μετά την ώρα έναρξης της εκδήλωσης, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

4

Ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι υποχρεωμένος να φέρει μαζί την ταυτότητα του καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα κατά την είσοδο του στο χώρο όταν τα εισιτήρια απαιτούν ταυτόχρονη εγγραφή ή έλεγχο στοιχείων αγοραστή για να του επιτραπεί η είσοδος στο χώρο.

5

Δεν επιτρέπεται η είσοδος σας στο χώρο με φαγητά και ποτά.

6

Σε περίπτωση αντικατάστασης του εισιτηρίου με ειδικό βραχιόλι εισόδου (wristband) αυτό θα πρέπει να παραμείνει σφραγισμένο στο χέρι του θεατή καθ’ όλη τη διάρκεια παρουσίας του στο χώρο της εκδήλωσης. Σε κάθε εισιτήριο εισόδου αντιστοιχεί ένα μόνο βραχιόλι εισόδου. Σε περίπτωση προσπάθειας παραβίασης του ή αποκόλλησης του το βραχιόλι καταστρέφεται και ο θεατής υποχρεούται σε αγορά νέου εισιτηρίου στην τιμή πώλησης εισιτήριου στην πόρτα (όχι στην τιμή που είχε αρχικά αγοράσει το εισιτήριο του) αν επιθυμεί να παραμείνει στο χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης. Το βραχιόλι εισόδου έχει κατασκευαστεί με όλα τα απαιτούμενα στάνταρ ασφάλειας για αυτόν που το φοράει και δεν μπορεί να κοπεί κατά λάθος.

7

Τα εισιτήρια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος προγράμματος μάρκετινγκ, προώθησης πωλήσεων, προγράμματος ανταμοιβής ή διαγωνισμών εμπορικών ή μη χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των διοργανωτών.

8

Παρακαλούμε μην φέρνετε μαζί σας τα κατοικίδια σας. Τα ζώα δεν επιτρέπονται στο χώρο με μόνη εξαίρεση τους σκύλους – οδηγούς τυφλών.

9

Για οποιαδήποτε άλλη απορία ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω email στο tickets@people.gr ή με της εξυπηρέτησης πελατών του Viva.gr στο support@viva.gr πριν την αγορά των εισιτηρίων σας.

A

Η είσοδος επιτρέπεται σε όλους τους ενήλικες άνω των 18 ετών οι οποίοι έχουν λάβει γνώση των παραπάνω και συναινούν ως προς την εφαρμογή τους.

B

Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά έως 3 ετών. Εξαιρούνται εκδηλώσεις κατά τις οποία θα διευκρινίζεται η δυνατότητα εισόδου τους.

C

Η κατηγορία παιδικό (παιδικά εισιτήρια), ισχύει για όλες τις εκδηλώσεις στις οποίες υπάρχει η συγκεκριμένη κατηγορία και αφορά παιδιά ηλικίας 4-12 ετών.

D

Για οποιαδήποτε άλλη απορία ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω email στο tickets@people.gr ή με της εξυπηρέτησης πελατών του Viva.gr στο support@viva.gr πριν την αγορά των εισιτηρίων σας.

Back to top